1/2 A

Welkom op de website van de kleuters van groep 1/2 A.

De nieuwe berichten staan hieronder bij *

Foto's van onze groep staan bij (naar beneden scrollen)


   

                                                                     

Wij hanteren de thema's van de Piramide methode:

Peuters en kleuters de kans geven om zich optimaal te ontwikkelen. Daar draait het om in de educatieve Piramide- methode. Piramide biedt kinderen een sterke pedagogische basis en een krachtige leeromgeving. De methode start op de peuterspeelzaal of in het kinderdagverblijf en loopt door tot en met de groepen 1 en 2 van de basisschool.

Als uitgangspunt maken we groepsplannen (Nu alleen nog voor taal en rekenen). In de groepsplannen staan de SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) tussendoelen. Bij ieder thema wordt er een nieuw groepsplan gemaakt. Aan de hand van de groepsplannen worden activiteiten aangeboden om zo de doelen te kunnen bereiken.

Onze observatie en registratie gebeurt via KIJK. Het stimuleren van het leren en ontwikkelen van een kind en dat proces sturen is de belangrijkste taak van de leraar. Om na te gaan of dat doel wordt bereikt én om te bepalen wat het kind nodig heeft om verder te komen heb je zicht nodig op de totale ontwikkeling van het kind.

Bij ieder thema wordt een woordveld gemaakt. De woorden worden ondersteund door plaatjes. Daarnaast hangen in de klas ook de Piramide woorden waar we aandacht aan besteden en woorden uit een themagerelateerd prentenboek worden ook nog uitvoerig behandeld.

    
* 21 april 2018

Wij zijn groep 1/2 A. In deze groep zitten nu alleen groep 1 kinderen. Er zitten nu 25 kinderen in de groep, maar er komen natuurlijk meer kinderen bij. Groep 1/2 A heeft twee juffen: juf Ellen (op maandag, dinsdag en woensdag) juf José (op donderdag en vrijdag). 

  • Wanneer is er LKP van de vakleerkrachten?

Maandag: Natuur

Dinsdag: Techniek en wetenschap

Donderdag: Gym (graag makkelijke kleding aantrekken!)

Vrijdag: Muziek, theater, dans

                                            

  • En wanneer gaan we naar het speellokaal?

Dinsdag: muziek (juf Ellen)

Woensdag: gym (juf Ellen)

Donderdag: spelles (juf José)

                                  

 

Het thema waar we de komende tijd aandacht aan besteden is: KLEDING

               

Hieronder staan woorden die met KLEDING te maken hebben:

http://www.jufsanne.com/kleding/kledinglw.pdf 

http://www.jufsanne.com/kleding/grotewoordkaartenkleding.pdf

Klik hieronder en je ziet allerlei dingen die met KLEDING te maken hebben.

http://jufria.yurls.net/nl/page/729636

http://www.kleuterportaal.nl/schoolborden/catalogus.html?vakgebied=thema-kleding&categorie%255B0%255D=praatplaten

http://marijeandringa.yurls.net/nl/page/751139

http://florinehorizon.yurls.net/nl/page/718933http://florinehorizon.yurls.net/nl/page/718933

http://kleding.yurls.net/nl/page/727535

        

BOEK IDEE:

Klik hieronder en het boek wordt voorgelezen:

https://www.youtube.com/watch?v=QqLnR1qcLVs

Klik hieronder en je ziet filmpjes die met het thema te maken hebben:

https://www.youtube.com/watch?v=exDR-mVcJ_0

https://www.youtube.com/watch?v=LHZ8-eP_egI

https://www.youtube.com/watch?v=B-SW90HVXdk

En hieronder klikken en je kunt naar liedjes over kleding luisteren:

https://www.youtube.com/watch?v=2RWOQ8CNpmA&list=PLKOTsIYAakJYeVKnVt0tKRJmkhV49PZBL

Klik hieronder en je kunt naar wat algemene liedjes luisteren:

https://www.youtube.com/watch?v=DZpVJ0rDjtU&list=PLOyhqnl3ph9H9V94y2SUypEe10e3XP_XR

https://www.youtube.com/watch?v=BI_wvoGXuGw&list=PLSdLb74rm5NGtiU-HXxk4bsxHR6ZRPD0q

Wanneer je op de links hieronder klikt kan je algemene spelletjes spelen.

 

http://www.kleuterspel.be/kinderspel/menu1.html

http://www.kleuterportaal.nl/index2.html?

http://www.symbaloo.com/mix/kleuters22

http://www.kleuteridee.nl/digibord/

http://plein1.yurls.net/nl/page/

http://www.leerspellen.nl/    

http://www.schoolbordportaal.nl/zoeken.html?zoeken=geluiden

En wanneer je hieronder klikt, verschijnen er heel veel prentenboeken die voorgelezen worden:

http://www.kleuterportaal.nl/schoolborden/catalogus.html?vakgebied=prentenboeken

http://www.kindertube.nl/voorlezen-en-digitale-prentenboeken.html

Hieronder staat een link en wanneer je daarop klikt zie je allerlei dansfilmpjes.

https://www.youtube.com/watch?v=RHuASIIp-3U&list=PLION1-zdhACGG2kJG9Dc6Qbtn-58TfsDO

   

Vrijdag 20 april waren de Koningsspelen. Hieronder een kleine impressie van de ochtend.

    

Hieronder wat foto's van het Paaasontbijt.

   

   

   

We zijn naar museum MEERMANNO geweest. De les ging over "LETTERSOEP".

       

Bij het thema VERKEER kwam de brandweer op bezoek. Superleuk!

Nationale Voorleesdagen! Groep 6 kwam voorlezen. 

   

"Kijk juf, papa, mama, Taha en kleine slakjes"                      Papa beer, mama beer en op verzoek: baby beer. 

     

Een kleine impressie van het Kerstdiner.

      

      

      

Sint en Pieten spelen in de poppenhoek.

  

Knap hoor!

Kleine impressie van de Pietengym.

  

Sinterklaas kwam een nachtje logeren op De Kleine Wereld. Lekker bedje hoor!

Vingerverf!

Wat is er leuker dan lekker spelen met water!

Dit jaar besteden we veel aandacht aan het leuk vinden van LEZEN! Niet alleen leerzaam, maar ook gezellig!

Vorig jaar waren er kinderen die super hoog konden bouwen met Kapla. We zijn benieuwd of het dit jaar nog hoger kan!

       

Wij werken met Klankonderwijs. Voordat met het leren van letters begonnen kan worden, moeten eerst de klanken worden aangeboden en beheerst. In thema "Ziek en Gezond"staat de klank uu centraal: hieronder de uu van zuur (citroen).

      

Hieronder staan wat foto's tijdens Schrijfdans.  

            

             

Wat is Schrijfdans?

Schrijfdans is gebaseerd op basisschrijfbewegingen die door de auteur, Ragnhilde Oussoren, in de loop van meer dan twintig jaar op allerlei manieren zijn uitgewerkt:
  • in liedjes- en muziektekeningen
  • in cijfer- en lettertekeningen
  • in schrijfbladen en schrijfoefeningen

                    

We zullen ons best doen regelmatig iets nieuws op onze site te zetten.

    

juf Ellen, juf José en alle kinderen van groep: 1/2 A