Algemene informatie

De volgende informatie komt van de website van de Rijksoverheid.

Rechten medezeggenschapsraad

De medezeggenschapraad heeft de volgende rechten:

  • Informatierecht

    Het schoolbestuur moet de medezeggenschapraad tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren.

  • Adviesrecht

    Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld een besluit over de aanstelling van een nieuwe directeur.

  • Instemmingsrecht

    Voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Bijvoorbeeld bij verandering van het schoolreglement.

Medezeggenschapsraad basisonderwijs en voortgezet onderwijs

In het basisonderwijs zitten ouders en personeel in de medezeggenschapsraad. In het voortgezet onderwijs bestaat de medezeggenschapsraad, naast ouders en personeel, ook uit leerlingen. In het medezeggenschapsreglement van de school staat hoe de verkiezingen voor de medezeggenschapsraad verlopen.

Onderwijsinstellingen die uit meer dan 1 school bestaan, hebben 1 gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Hierin zijn de medezeggenschapsraden van de betrokken scholen vertegenwoordigd.

Wetgeving medezeggenschap onderwijs

De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) geldt voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs.