Notulen

 

Openbaar

Vergaderingen van de MR zijn per definitie openbaar. Mocht u aan willen schuiven bij een vergadering dan staat u dat vrij. Wel vragen wij u dit van tevoren kenbaar te maken door dit even door te geven aan één van de leden van de PMR, dit in verband met de mogelijkheid dat (een deel van) de vergadering vertrouwelijk is. Van iedere vergadering worden notulen gemaakt. De notulen kunt u op school inzien.

Frequentie

Doorgaans komt de MR één keer in de zes weken bij elkaar. Dit is ook afhankelijk van de periode. In een periode waarin veel punten besproken moeten worden zal de frequentie hoger liggen dan anders. Sommige vergaderingen worden ook gebruikt als cursusmoment of voor overleg met externe personen wanneer nodig. Ook vinden er bijeenkomsten adhoc plaats, waarvan geen notulen worden gemaakt. Hierover wordt echter wel altijd gecommuniceerd met het team, de directie en de ouders wanneer mogelijk/nodig.

Sociale netwerken: