Growth Mindset

Op De Kleine Wereld staat het samen leren centraal. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk eigenaar worden van hun eigen leerproces. Daarom werken wij met heldere doelen en worden er met de kinderen ondersteunende succescriteria geformuleerd.

Met ingang van het schooljaar 2017/2018 verkennen wij het gedachtegoed van Carol Dweck omtrent de zogenaamde groeimindset. Wij willen dat onze leerlingen beseffen dat zij altijd kunnen groeien. Complimenten van leerkrachten zijn gericht op de inspanning en niet op de capaciteiten. Het gaat over vertrouwen hebben in je eigen kunnen en weten. Dat je door oefening en doorzetten zal groeien. Onze leerkrachten leren invloed uit te oefenen op de mindset van hun leerlingen en een 'Growth Mindset' bij zichzelf en de leerlingen te stimuleren.