Nieuwsbrieven

Hier vindt u de nieuwsbrieven die eens in de twee weken aan de ouders worden meegegeven en waarin informatie te vinden is over wat er op school speelt, welke belangrijke punten er de komende periode op de agenda staan en wat de kinderen zoal doen in de klas en daarbuiten.

Sociale netwerken: