Workshopavond voor ouders

De workshopavond was weer een groot succes. Onze school bereidt kinderen voor op de wereld van morgen. Dit doen we het stimuleren van verwondering en nieuwgierigheid. Door ze te leren samenwerken en samen leren. De ouders hebben dit zelf kunnen ervaren door actief aan de slag te gaan in de workshops.

We zijn weer gestart

Welkom in het schooljaar 2016-2017. We zijn goed gestart! Alle leerlingen zitten weer veilig achter hun tafeltje en alle leerkrachten zijn de zomer goed doorgekomen. Er zijn veel nieuwe leerlingen in verschillende klassen dit jaar bij ons gestart. Natuurlijk heten wij de kinderen en de ouders van harte welkom op onze school. We zijn een echte buurtschool, waar ouders en kinderen zich prettig voelen. En dat willen we heel graag zo houden. Daarvoor maken wij gebruik van de Alle 8 Samen regels. Acht afspraken over hoe we ons gedragen.

Wat zijn we trots

We werken in een prachtig gebouw, met fijne kinderen, vakbekwame leerkrachten en zorgzaam ondersteunend personeel. Trots op de resultaten, trots op het veilige klimaat. De ouders waarderen de school op vele gebieden. Dat geldt ook voor de onderwijsinspectie. We hebben alle kinderen goed in beeld, er is een professionele cultuur en en de leerkrachten verstaan hun vak. Dat is een feestje waard en dat feest hebben we met de kinderen en de ouders gevierd op 29 juni.

Pagina's