Het team

De organisatie van de school  

Op onze school wordt lesgegeven aan in totaal vijftien groepen. Alle groepen zijn sinds schooljaar 2015-2016 gevestigd in het nieuwe gebouw van de Brede Buurtschool Moerwijk aan de Van Ruysbroekstraat 7.

Bij ons op school werken we met bouwcoördinatoren. Zij overleggen met de leerkrachten uit een bepaalde bouw om ook in een grote school de doorgaande lijn te bewaken. Om één en ander te realiseren staan de bouwcoördinatoren een dagdeel per week niet voor hun groep. De groepen worden dan overgenomen door andere leerkrachten van onze school.

 

 

De samenstelling van het team 

1/2a
juf Ellen / juf Jose
1/2b juf Monica
1/2c juf Gabrielle
1/2d juf Marlous
1/2e juf Heleen 
1/2f juf Jaspertje
3a juf Denise
3b juf Noortje
4 juf Femmy
5 juf Floor / juf Marloes
6a juf Esther
6b juf Zoubaida / juf Sanneke
7a juf Aniek / juf Tamara
7b meester Alex
8 juf Patricia
   
   
   
   

 

Directie H. Kops en M. Fretz
Bouwcoördinatoren juf Tiets (groep 1 t/m 3)
  juf Kathelijne  (groep 4 t/m 8)
Intern Begeleider juf Tiets (peuters en groep 1 t/m 3)
  juf Kathelijne  (groep 4 t/m 8)
Onderwijsassistent juf Anita (lkp natuur)
   
   
Onderwijsondersteunend personeel juf Gerrie
Administratieve kracht juf Carla
Conciërge  juf Gerrie
SEO coördinator  juf Renate
LKP coördinator meester Arjen
Stagecoördinator juf Sanneke
Vakleerkracht Gym juf Sylvia en meester Arjen
Coördinator Sporttuin meester Richard
Oudercoördinator juf Aniek