Vergaderdata

De vergaderingen van de Medezeggenschapsraad zijn in principe openbaar. Dat wil zeggen, deels. Uitzonderingen zijn:

• als er over individuele personen wordt gepraat.

• als de aard van een te behandelen zaak naar het oordeel van een derde van de leden in het besloten gedeelte van de vergadering besproken dient te worden.

• het bestuur kan het in de vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken geheimhouding opleggen. 

Op deze pagina vindt u de vergaderdata van de MR voor het lopende schooljaar. Mocht u aanwezig willen zijn bij één van deze vergaderingen, dan is het verzoek om dit van tevoren bij een lid van de PMR aan te geven. Zij zullen u dan kunnen vertellen hoe laat en of u kunt aanschuiven. Dit zal afhankelijk zijn van de te bespreken punten op de agenda.

Vergaderdata 2017 - 2018

  • Vrijdag 22 september 2017
  • Dinsdag 14 november 2017
  • Dinsdag 9 januari 2018
  • Dinsdag 6 maart 2018
  • Dinsdag 24 april 2018
  • Dinsdag 19 juni  2018

 

De vergaderingen zijn van 16:00-17:30 in het LKP technieklokaal.