Aanmelden

Het aanmelden van uw kind bij een basisschool is veranderd: u kunt uw kind vanaf 3 jaar aanmelden bij een basisschool en u kunt meerdere scholen kiezen. Dat hebben de schoolbesturen in Den Haag en de gemeente samen afgesproken. De nieuwe regels gelden voor kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015 en gaan in vanaf 1 oktober 2018. Deze verandering is vanwege de Wet op het primair onderwijs en een evaluatie door de gemeente. Bovendien komt de verandering van aanmelden tegemoet aan de wensen van de ouders.

Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015? Dan geldt voor uw kind de nieuwe procedure voor het aanmelden bij een basisschool. Meer informatie over de nieuwe procedure vindt u op de website van de gemeente Den Haag. 

Toelating

Aanmelden bij onze school betekent niet altijd dat uw kind ook is toegelaten. De school hanteert een leerlingplafond. Bij ons krijgen broertjes en zusjes van leerlingen voorrang. Ook geven we leerlingen  van de peuterspeelzaal voorrang. Dit zijn de toelatingscriteria op onze school Het kan zijn dat andere kinderen aan meer toelatingscriteria voldoen. Zij krijgen dan de voorkeur boven uw kind.

Reacties zijn gesloten.