Visie

Doel van ons onderwijs is het vinden van de goede balans tussen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. De basis om gelukkig te worden en een bijdrage te leveren aan de maatschappij:

• Eigen maken van de basisvaardigheden
• Kunnen samenwerken en goed omgaan met elkaar
• Zelfvertrouwen hebben om in de maatschappij te kunnen functioneren.

Daarbij richten we ons op de volgende kernwaarden en begrippen:

Eigenaarschap – leerlingen in toenemende mate meer eigenaar van hun ontwikkelingsproces; omslag van onderwijzen naar (doen) leren; procesbegeleiding op “leren leren”; leren zichtbaar maken; geven van effectieve feedback.
Onderliggende kernwaarde: Verantwoordelijkheid

Met en van elkaar leren – in de klas: coöperatief leren; effectieve leertijd; wederzijdse betrokkenheid; uitgaan van verschillen. Als team: samenwerkende professionaliteit; collectieve doeltreffendheid; eigenaarschap bij leerkrachten individueel én als schoolteam.
Onderliggende kernwaarde: Samenwerking

Ontwikkelen van een Growth Mindset – richten op de inzet van leerlingen en niet op hun capaciteiten; gerichte feedback geven op de inzet van de leerling op de strategieën die hij gebruikt heeft; leerlingen leren om van uitdagingen te genieten; inzien dat cijfers een weergave zijn van een prestatie op dat moment en niet van intelligentie of waarde; fouten maken moet; bewust zijn hoe het voelt als je aan het leren bent (de leerkuil).
Onderliggende kernwaarde: Toerusten voor de toekomst

Ruimte voor talentontwikkeling – breed aanbod uitbreiding van reguliere lestijd, denkvermogen ontwikkelen door creatief denken en oplossen, talenten van leerkrachten inzetten.
Onderliggende kernwaarde: Creativiteit

Teamsfeer – respecteren van verschillen; professionele leergemeenschap; geven en ontvangen van feedback; gelijkwaardigheid en erkende ongelijkheid.
Onderliggende kernwaarde: Veiligheid

Sfeer in de klas – respecteren van verschillen tussen kinderen; voorkomen van pestgedrag; aandacht voor basisbehoeften: relatie, autonomie en competentie; werken aan weerbaarheid van kinderen.
Onderliggende kernwaarde: Veiligheid

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich dat op verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen.

Reacties zijn gesloten.