Growth Mindset

Op De Kleine Wereld staat het samen leren centraal. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk eigenaar worden van hun eigen leerproces. Daarom werken wij met heldere doelen en worden er met de kinderen ondersteunende succescriteria geformuleerd.

We willen dat onze leerlingen beseffen dat zij kunnen groeien, dat zij eigenaar kunnen zijn van hun eigen leerproces. Leerkrachten focussen op het leerproces in plaats van op het juiste antwoord te krijgen. Onder andere door het doel van een les samen met de leerlingen op te delen in succescriteria. Door feedback te geven. Door vragen te stellen.

Complimenten van leerkrachten zijn gericht op de inspanning en niet op de capaciteiten. Succes gaat nauwelijks om hoe slim je bent. De internationaal vermaarde psychologe Carol Dweck toonde aan dat een growth mindset heel belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Het gaat over het hebben van vertrouwen in je eigen kunnen en weten dat je door oefening kunt groeien. Een growth mindset draagt bij aan de motivatie van leerlingen, hun leerprestaties, hun doorzettingsvermogen en creativiteit. Leerkrachten kunnen invloed uitoefenen op de mindset van hun leerlingen en een growth mindset bij zichzelf en bij leerlingen stimuleren.

Het komende schooljaar gaan wij als team met elkaar in gesprek hoe we onze leerlingen meer eigenaar van hun eigen leerproces kunnen maken. Als je eigenaar bent over wat je wilt leren en hoe je iets wil leren ben je namelijk veel meer gemotiveerd tot leren. Leerlingen verschillen van elkaar. In de toekomst willen wij meer uitgaan van verschillen. In het belang van de toekomst van onze leerlingen.

Reacties zijn gesloten.