Schooltijden

We werken nu al enkele jaren met het Leer Kansen Profiel (LKP). Dit houdt in het kort in dat de lestijden voor bijna alle jaargroepen zijn uitgebreid en dat er in die tijd extra leerkansen worden gecreeërd voor kinderen in de vorm van lessen door gekwalificeerde leerkrachten over de meest uiteenlopende onderwerpen.

Sinds schooljaar 2015-2016 werken wij met een continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen op school (kosteloos) overblijven en dat de schooltijden per dit schooljaar zijn aangepast. Om precies te zijn:

maandag8.30 – 15.00
dinsdag8.30 – 15.00
woensdag8.30 – 12.30
donderdag8.30 – 15.00
vrijdag8.30 – 15.00

Spel en leesinloop
In de ochtend gaan de deuren van school om 8.20 open. U kunt dan met uw kind(eren) de klas in om te kijken naar het gemaakte werk, of om een verhaaltje voor te lezen aan uw kind. Om 8.30 gaat de bel. Alle kinderen moeten dan binnen zijn, zodat we precies om 8.30 kunnen beginnen met de lessen. Veelvuldig te laat komen en verzuim kan leiden tot melding bij de leerplicht. Te laat komen is zowel voor uw kind, als voor de groep erg vervelend.

Einde van de schooltijd
Het ophalen van kinderen van de groepen 1 en 2 gebeurt bij de deur van de klas.
De kinderen van de groepen 3 en 4 kunnen opgehaald worden bij de zijdeur.
De kinderen van de groepen 5 tot en met 8 gaan zelf naar huis via de hoofdingang.

Margedagen:
Elk schooljaar zijn er verschillende dagen waarop er voor de kinderen geen school is, maar waarbinnen de leerkrachten de tijd gebruiken voor studie/bijscholing en vergaderingen. De data van de margedagen zijn te vinden in de schoolkalender (zie ook de schoolgids op een andere pagina).

Ziek– of afwezigheidsmeldingen
Wanneer uw kind ziek is, of om een andere reden niet naar school kan komen of later komt, is het noodzakelijk dat u ons dit vóór schooltijd laat weten. Vanaf 08.00 uur is er altijd wel iemand op school die de telefoon aan kan nemen. Tel. 070 4020188.

Verlof
Toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties om, wordt alleen vanwege dringende c.q. gewichtige redenen verleend. Zo wordt er bijvoorbeeld géén verlof verleend voor een dagje naar “Eurodisney” of een extra vakantie en wordt er wél verlof verleend voor een trouwerij van een oom of tante of voor een religieuze viering.

Verlof dient in alle gevallen ruim van tevoren schriftelijk aangevraagd te worden bij de directie. Een formulier daarvoor is verkrijgbaar in het kantoor. In geval van toestemming krijgt u een schriftelijke bevestiging.

Verlof voor extra vakantiedagen wordt niet verleend. De directeur is verplicht ongeoorloofd verzuim door te geven aan de leerplichtambtenaar. Op de Kleine Wereld wordt een verzuimregistratie bijgehouden. Tegen ouders die hun leerplichtige kinderen zonder toestemming van school thuis houden, wordt door de leerplichtambtenaren een proces-verbaal opgemaakt.

Reacties zijn gesloten.