Schoolregels

De sfeer op school
Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school komen en zich hier veilig voelen. Daarvoor is het heel belangrijk dat kinderen leren om met elkaar en met volwassenen om te gaan. Dus is het noodzakelijk dat kinderen de gangbare normen en waarden leren hanteren, maar óók dat zij zich houden aan klassen– en schoolregels.

Op de Kleine Wereld hanteren we de “Alle 8 samen” regels:

1. Wij luisteren naar elkaar, Als iemand praat, praat niemand anders.
2. Wij zijn beleefd. We groeten elkaar.
3. Als het kan helpen we elkaar, zonder anderen te storen.
4. We zorgen goed voor onze eigen materialen, die van een ander en van de school.
5. Bij ons op school mag je alleen buiten rennen.
6. Onder schooltijd is het in school rustig.
7. We hebben respect voor elkaar, problemen lossen we pratend op.
8. Deze regels gelden voor leerlingen, ouders en leerkrachten.

Verjaardagen
Wij stellen prijs op een gezonde traktatie. Uw kind mag ook de klassen rond met een kaart, waarop alle leerkrachten een felicitatie schrijven. De leerkrachten delen gewoon met de kinderen mee en hoeven geen aparte traktatie. Wilt u ideeën voor traktaties bij verjaardagen, dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.

Kostbaarheden
Wij adviseren u met klem om de kinderen zo min mogelijk dure of aantrekkelijke voorwerpen mee naar school te geven. De school aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de kinderen. Wij raden de kinderen altijd aan om eventuele kostbaarheden in bewaring te geven bij de leerkracht.

Na schooltijd moeten alle jassen en tassen mee naar huis worden genomen.

Wij raden u verder aan kleding en andere eigendommen zoveel mogelijk van een merkteken te voorzien. Drukt u ook uw kind op het hart dat het, zodra het iets kwijt is, dit meteen aan de leerkracht vertelt. Wachten tot na de pauze of tot na de middag kan tot gevolg hebben dat iets niet meer achterhaald kan worden.

Gevonden voorwerpen
Alle gevonden voorwerpen worden verzameld en bewaard. U kunt altijd informeren bij de leerkracht van uw kind of bij de directie of hetgeen uw kind kwijt is, zich daar bevindt.

Fietsenstalling
De kinderen mogen op de fiets naar school komen en kunnen dan hun fiets stallen in de fietsenrekken op het schoolplein. Voor diefstal of beschadiging van de fietsen kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Dieren
Sommige kinderen zijn allergisch voor bepaalde dieren. Als dit ook voor uw kind geldt, laat dit dan even weten aan de groepsleerkracht. Uiteraard komen er dan geen dieren in de klas, als een of meer kinderen daar allergisch voor zijn. Of uw kind een dier mee naar school mag nemen voor een spreekbeurt, kunt u het beste even overleggen met de groepsleerkracht. Honden mogen niet in de school of op het schoolplein. Als u uw kinderen brengt of haalt, laat dan s.v.p. uw hond thuis of buiten het schoolterrein wachten.

Schoolkalender
In de schoolkalender staan alle relevante activiteiten vermeld, die gepland staan voor het lopende schooljaar. De kalender wordt bij deze schoolgids meegegeven aan het jongste kind van het gezin. Zie ook tab Schoolgids.

Digitaal onderwijs
In elke groep zijn digitale middelen voorhandig. Soms zijn dit I-pads, meestal chromebooks.
Alle kinderen (ook de kleuters) werken dus zeer regelmatig met de computer. Wij zien de computer als een uitstekend hulpmiddel bij ons onderwijs. Wij maken gebruik van diverse software-pakketten. Onze rekenmethode vraagt van elk kind minimaal een half uur per week zelfstandig aan zijn/haar vaardigheden te werken.

Reacties zijn gesloten.