Passend onderwijs

Wat wordt er precies mee bedoeld? Eigenlijk zeggen de woorden het zelf al: het gaat om onderwijs dat voor alle kinderen passend is. Dat betekent dat alle kinderen naar een school gaan waar ze goed onderwijs krijgen en waar, als dat nodig is, extra ondersteuning bij dat onderwijs is. Om Passend Onderwijs mogelijk te maken moet de regering eerst een wet (de wet Passend Onderwijs) aannemen waarin geregeld wordt dat alle mensen die erbij betrokken zijn op de juiste manier met elkaar samenwerken. Het gaat dan om de mensen die in het onderwijs werken, de schoolbesturen, de mensen die bij de Centra voor Jeugd en Gezin werken, de Gemeenten en het Samenwerkingsverband.

Voor elke leerling moet een passende plek zijn, er moeten voorzieningen zijn voor leerlingen die niet op een gewone basisschool geholpen kunnen worden en met elkaar moet worden voorkomen dat er kinderen thuiszitten. Als leerlingen van die voorzieningen gebruik moeten maken, moet dat op een goede manier, zonder onnodige regels, georganiseerd worden. Overigens praten we niet meer over “extra zorg” maar over “ondersteuning”.

Informatie

Indien u meer informatie wilt of vragen heeft over Passend Onderwijs, kunt u zich wenden tot de directeur van de school van uw kind(eren).

Sop
Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school
beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze
ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra
ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. De extra
ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school
is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden
(SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in
Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio,
lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl.

Lees het SOP hieronder of download het bestand.

Reacties zijn gesloten.