Passend onderwijs

Wat wordt er precies mee bedoeld? Eigenlijk zeggen de woorden het zelf al: het gaat om onderwijs dat voor alle kinderen passend is. Dat betekent dat alle kinderen naar een school gaan waar ze goed onderwijs krijgen en waar, als dat nodig is, extra ondersteuning bij dat onderwijs is. Om Passend Onderwijs mogelijk te maken moet de regering eerst een wet (de wet Passend Onderwijs) aannemen waarin geregeld wordt dat alle mensen die erbij betrokken zijn op de juiste manier met elkaar samenwerken. Het gaat dan om de mensen die in het onderwijs werken, de schoolbesturen, de mensen die bij de Centra voor Jeugd en Gezin werken, de Gemeenten en het Samenwerkingsverband.

Voor elke leerling moet een passende plek zijn, er moeten voorzieningen zijn voor leerlingen die niet op een gewone basisschool geholpen kunnen worden en met elkaar moet worden voorkomen dat er kinderen thuiszitten. Als leerlingen van die voorzieningen gebruik moeten maken, moet dat op een goede manier, zonder onnodige regels, georganiseerd worden. Overigens praten we niet meer over “extra zorg” maar over “ondersteuning”.

Informatie

Indien u meer informatie wilt of vragen heeft over Passend Onderwijs, kunt u zich wenden tot de directeur van de school van uw kind(eren).

De directeur kan u verder informeren, uw vragen beantwoorden of u vertellen bij wie u terecht kunt.

Andere informatiebronnen:

De website van de PO-Raad (www.poraad.nl) biedt een hoop informatie over van alles, maar heeft ook een apart deel aan Passend Onderwijs gewijd.

De website van de ministeries (www.rijksoverheid.nl) biedt onder het ministerie van onderwijs ook een speciale rubriek Passend Onderwijs.

Er is een speciale website (www.passendonderwijs.nl), met veel en actuele informatie over Passend Onderwijs

Reacties zijn gesloten.